De wetten en regels in ons land zijn complex. Je ziet bij wijze van spreken door de bomen het bos niet meer, en dan is nog de vraag onder welke wetten en regels dat bos met die bomen dan vallen. Kortom je moet flink in de materie ingewerkt zijn om je weg te kennen in de wet- en regelgeving. Door onze rijke ervaring en gedegen kennis kunnen wij u de volgende diensten aanbieden.

  • advies en risico-inschatting op de veranderingen en wijzigingen van de bestaande wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Activiteitenbesluit, Wet bodembescherming, etc.;
  • begeleiding van vergunningstrajecten en/of vraagstukken in relatie tot wet- en regelgeving;
  • juridische ondersteuning bij projecten.

Mocht u hierover met ons een boom op willen zetten, dan komen we graag bij u langs. Neem even contact met ons op voor een afspraak.