U wilt - juist in deze tijd - met uw organisatie de kans op het halen van de gestelde doelstellingen zoveel mogelijk vergroten. Het nemen van de juiste beslissingen is daarbij uiterst belangrijk. De vraag daarbij is of u alle risico's juist ingeschat heeft. Of dat u het zeker weet.

Vandaar dat risicomanagement het fundament onder uw activiteiten is en u en de rest van de organisatie helder aangeeft dat u het onder controle heeft en bewust met de risico's omgaat. Hierdoor beschikt u over het juiste inzicht op het moment dat er strategische beslissingen genomen moeten worden.

 

Wij bieden u duidelijkheid

Dat kunnen wij u bieden in de vorm van:

  • een afgemeten advies op bedrijfsbeleid en -strategie door een juiste risico-inschatting en -beheersing
  • een voorstel van risico reducerende maatregelen
  • een projectmatig adviestraject en risicomanagement bij de contractvorming en realisatie van projecten. Inclusief vergunningstrajecten.
  • een borging van risicomanagement bij de overheden en industriële ondernemingen over onder andere (externe) veiligheidsvraagstukken

 

Wilt u hierover meer te weten komen, neem dan contact met ons op.