http://www.explosieveiligheid.info/

Hoe heeft u het onderwerp ATEX - explosieveiligheid binnen uw bedrijf geregeld?ex

 

In de ATEX 153 richtlijn zijn wettelijke eisen gesteld om de veiligheid van werknemers te kunnen waarborgen op werkplekken waar kans op gas- en/of stofexplosies aanwezig is. De ATEX 153 richtlijn is verdeex2r verankerd in het Arbobesluit.

 

In de praktijk blijkt dat bedrijven moeite hebben met het inschatten van explosierisico’s of met het beoordelen van ontstekingsbronnen. Het explosieveiligheidsdocument (EVD) is vaak onnodig complex en slecht leesbaar opgezet, de zone-indeling beschrijft niet meer de actuele activiteiten of voldoet niet aan de juiste normen.

 

Explosierisico’s beheerst
Wij bieden u de helpende hand in beheersing van explosierisico’s. Onze veiligheidsspecialisten (o.a. gecertificeerde ATEX deskundige) hebben ruime ervaring in het opstellen van heldere en begrijpelijke explosieveiligheidsdocument (EVD), het geven van ATEX-advies en het verzorgen van praktijk gerichte ATEX-training. In samenwerking met uw organisatie stellen wij de benodigde stappen in de ATEX-begeleiding vast en stippelen de ‘veiligheidsroute’ uit.

 

Bent u geïnteresseerd in onze aanpak of heeft u een specifieke vraag? Wij komen graag langs om dit in een persoonlijk gesprek nader toe te lichten.

 

Download hier onze leaflet ATEX-explosieveiligheid.